Thủ tục thuế, hải quan: Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Thuế và hải quan phải là hai lĩnh vực được ưu tiên có cơ chế cải cách đầu tiên, tiếp đến là cải thiện môi trường đầu tư cũng như sự minh bạch hóa về thị ...

Văn học, nghệ thuật và việc xây dựng nhân cách

Ngày 3/10, Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ...